Ceramic Mini Mug Daisy - Gisela Graham

Ceramic Mini Mug Daisy - Gisela Graham

£7.49Price

Ceramic Mini Mug with Daisy Flower By Gisela Graham.

 

7 x 10 x 7cm